کاهش ۳۶درصدی مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان استان خراسان رضوی
96089_474
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
کاهش ۳۶درصدی مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان استان خراسان رضوی
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، مساحت زیر بنا در پروانه های احداث ساختمان صادرشده در خراسان رضوی طی بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته، حدود ۳۶ درصد کاهش داشته است.به گزارش خراسان رضوی، به تازگی مر متن کامل