ارجاع طرح مسکن اقساطی کارمندان به سازمان برنامه
house-sakhtyab5
۱۳۹۸/۰۴/۲۷
ارجاع طرح مسکن اقساطی کارمندان به سازمان برنامه
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با بیان این‌که طرح مسکن اقساطی کارکنان دولت به رؤیت رئیس‌جمهور رسیده و برای بررسی کارشناسی به سازمان برنامه ارجاع شده است گفت: طبق پیشنهاد اولیه ۲۰ تا ۴۰ درصد حق متن کامل