ساخت مسکن در دو قالب مسکن‌اجتماعی و مسکن‌استیجاری
maskan...2
۱۳۹۵/۱۲/۲۳
ساخت مسکن در دو قالب مسکن‌اجتماعی و مسکن‌استیجاری
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام تصویب طرح مسکن اقشار کم‌درآمد در دو قالب «مسکن حمایتی» و «مسکن اجتماعی»، ابعاد ساخت این طرح را تشریح کرد و گفت: ساخت و بهره‌برداری از ۵۰۰ هزار واحد مسک متن کامل
building12
۱۳۹۵/۱۱/۰۹
ساخت ۵۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی
بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی ابعاد و زوایای مختلف تامین مسکن اقشار کم‌درآمد به میزان ۵۷۰ هزار واحد مسکونی طی ۶ ساله برنامه ششم توسعه که بر اساس مصوبه هیات‌دولت و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به آن بنیاد متن کامل
building12
۱۳۹۵/۱۱/۰۳
ساخت ۵۷۰ هزار واحد مسکونی در دو قالب استیجاری و ملکی
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، ابعاد مختلف مسکن‌اجتماعی را که در آن تامین مسکن اقشار کم‌درآمد با هدف عدم جدایی‌گزینی اجتماعی و توجه به رویکردهای اجتماعی است، تشریح کرد و گفت: ۵۷۰ هزار واحد مسک متن کامل