احتمال عقب‌گرد سازندگان از مسکن امید
maskan mehr 2 sakhtyab
۱۳۹۸/۰۲/۰۴
با قیمت‌های نجومی مسکن مهر به سودجویان مخالفیم
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با بیان اینکه پردیس در مسیر رونق قرار گرفته و امسال ۴۰ هزار واحد مسکونی را به مردم تحویل می‌دهیم، گفت: با قیمت‌های نجومی مسکن مهر و همچنین فروش واحدها به قیمت‌های پا متن کامل
maskan.pardis2
۱۳۹۸/۰۱/۳۰
عدم تأمین زیرساخت‌ها یکی از مهم‌ترین ایرادات مسکن مهر بود
بی توجهی به میزان عرضه و تقاضا، عدم تامین زیرساخت‌ها و نادیده گرفتن طرح‌های اشتغال‌زایی مهم‌ترین ایرادات مسکن مهر بود که منجر به هدررفت سرمایه برای حداقل ۱۶۰ هزار واحد از آن شد و هنوز هم در بسیاری از متن کامل