سهم استان‌‌های کشور از طرح مسکن حمایتی
maskan....4
۱۳۹۶/۰۴/۱۰
ساخت ۱۰ هزار مسکن اجاره‌ای برای اقشار کم‌درآمد
معاون امور مسکن‌شهری بنیاد مسکن با اشاره به اینکه در حال دریافت زمین از سازمان ملی زمین و مسکن برای ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای هستیم، گفت: این واحدهای مسکونی قرار است در سراسر کشور و برای دهک‌ه متن کامل
maskan...2
۱۳۹۶/۰۲/۱۸
ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن برای اقشار کم‌درآمد در اجرای طرح مسکن اجتماعی و حمایتی
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: وظیفه اصلی دولت در طرح مسکن اجتماعی، تامین مسکن مورد نیاز برای دو دهک پایین جامعه است و قرار است در این طرح سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای قشر آسیب‌پذیر متن کامل
maskan...2
۱۳۹۵/۱۲/۲۳
ساخت مسکن در دو قالب مسکن‌اجتماعی و مسکن‌استیجاری
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام تصویب طرح مسکن اقشار کم‌درآمد در دو قالب «مسکن حمایتی» و «مسکن اجتماعی»، ابعاد ساخت این طرح را تشریح کرد و گفت: ساخت و بهره‌برداری از ۵۰۰ هزار واحد مسک متن کامل
building12
۱۳۹۵/۱۱/۰۹
ساخت ۵۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی
بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی ابعاد و زوایای مختلف تامین مسکن اقشار کم‌درآمد به میزان ۵۷۰ هزار واحد مسکونی طی ۶ ساله برنامه ششم توسعه که بر اساس مصوبه هیات‌دولت و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به آن بنیاد متن کامل