اتمام پروژه‌های مسکن مهر نهاوند در استان همدان تا پایان تیرماه
32168
۱۳۹۶/۰۳/۲۵
اتمام پروژه‌های مسکن مهر نهاوند در استان همدان تا پایان تیرماه
رئیس راه و شهرسازی نهاوند استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی پروژه‌های مسکن مهر نهاوند بحث آورده متقاضیان است، گفت: پروژه‌های مسکن مهر نهاوند تا پایان تیرماه به اتمام می‌رسد. متن کامل