کسانی که واحد مسکن مهر را تحویل نگیرند، مشمول چه جرایمی می‌شوند؟
maskanmehrpardis
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تکمیل مسکن مهر پرند به حدود ۴۰۴ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد
نوسانات قیمت در بخش مصالح ساختمانی، کمبود خدمات و زیرساخت‌ها و البته خلف وعده بعضی از متقاضیانی که به قصد سرمایه‌گذاری در پرند اقدام به خرید آپارتمان کرده‌اند از مهم‌ترین مشکلات تحویل واحدها محسوب می‌ متن کامل