تشریح مهمترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و شهرسازی
49134
۱۳۹۶/۰۱/۰۸
تشریح مهمترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ایستادن در برابر ضابطه‌فروشی و شهرفروشی، مهمترین اقدامات وزارت راه و شهرسازی را در حوزه مسکن و شهرسازی تشریح کرد. متن کامل