تجربه هفت کشور در مدیریت بازار اجاره به مدیریت شهری پایتخت ارائه شد
shahrdaritehran
۱۳۹۸/۰۶/۲۱
تجربه هفت کشور در مدیریت بازار اجاره به مدیریت شهری پایتخت ارائه شد
کلید ساخت و تامین مسکن کم‌درآمدها با هدف ارائه راهنمای تجربی به شهرداری‌‌ها، معرفی شد. بررسی الگوی ۷ کشور موفق در حوزه عرضه واحدهای مسکونی با اجاره‌بهای ارزان نشان می‌دهد مجموعه دولت و شهرداری با واگذ متن کامل