آغاز مسکن اجتماعی از خرداد ۹۶
building-sakhtyab
۱۳۹۵/۱۲/۲۲
نگرانی کارشناسان از تکرار شکست در برنامه‌ریزی برای مسکن کم‌درآمدها
جزئیات برنامه‌ای که در قالب «مسکن اجتماعی» برای اجرا از سال آینده، به تصویب رسیده، نگرانی کارشناسان مطلع از عملکرد دولت‌های گذشته و آشنا به مدل‌های کشورهای موفق را سبب شده است. در ایران، ۷ دهه «برنامه متن کامل