توقف فعالیت بسیاری از مشاغل ساختمانی به دلیل کرونا
workers-sakhtyab
۱۳۹۹/۰۱/۲۹
توقف فعالیت بسیاری از مشاغل ساختمانی به دلیل کرونا
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به توقف فعالیت بسیاری از مشاغل ساختمانی به دلیل کرونا، گفت: علیرغم آنکه بسیاری از مشاغل و رسته شغل های بخش ساختمان از شیوع کرونا تاثیر پذی متن کامل