شتاب‌دهنده‌های معاملات مصرفی ملک در پاییز
house.sakhtyab.com5
۱۳۹۶/۰۷/۰۱
شتاب‌دهنده‌های معاملات مصرفی ملک در پاییز
فصل جدید بازار مسکن با ۶ نوع شتاب‌دهنده معاملات شروع شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره شرایط پاییزی بازار ملک حاکی است مجموعه‌ای از محرک‌های کلیدی سمت تقاضا، مقابل «افت سنتی» بازار پاییزی، قرار گرف متن کامل