پیام پیش‌قیمت به بازار مسکن
پیام پیش‌قیمت به بازار مسکن
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ اخبار مسکن
سطح پاییزی «قیمت پیشنهادی» فروش آپارتمان در تهران، اندازه‌گیری شد. میانگین «پیش‌ قیمت» مسکن در ۹ منطقه شاخص پایتخت، حاوی سه پیام به اضلاع اصلی بازار معاملات ملک است و نشان می‌دهد هم‌اکنون امکان دریافت متن کامل