کوچ آگهی‌های ملکی به سایت‌ها
housing-research
۱۳۹۹/۰۶/۱۷
ملاکان بزرگ پایتخت چشم‌انداز بازار مسکن را چگونه می‌بینند؟
الگوی عرضه در مزایده‌های اخیر املاک تغییر کرد. لیست جدید فروش انواع ملک متعلق به حقوقی‌های بازار – نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی – نشان می‌دهد: نسل چهارم مزایده‌های ملکی در ته متن کامل
house-sakhtyab-1221
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
هیجان اخیر فروشنده‌های آپارتمان چگونه شکل گرفت؟
تورم بی‌سابقه توام با رکود در بازار مسکن خرداد (رشد ماهانه قیمت)، علاوه‌بر دو عامل قدیمی، یک علت جدید هم داشت. دسته‌ای از فروشنده‌ها طی هفته‌های اخیر بازدهی کوتاه‌مدت بورس را ملاک عمل تعیین «قیمت پیشن متن کامل
house-market-sakhtyab88
۱۳۹۹/۰۴/۰۲
افزایش همزمان متغیرهای بازار معاملات آپارتمان در پایتخت
نتایج دسترسی به داده‌های مقدماتی از وضعیت میانگین قیمت مسکن در خرداد از رسیدن سطح قیمت به حول و حوش ۱۹ میلیون تومان حکایت دارد. این رقم در ماه قبل حدود ۱۷ میلیون تومان برآورد شده است. علاوه بر انتشار متن کامل