جزئیات کنفرانس معماری ایران در پایتخت فرهنگ‌اسلامی/ میزبانی مشهد از معماران
فقدان ارزش‌های‌بومی در معماری مسکن‌مهر
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ اخبار مسکن
پرویز طلایی معمار و فعال جامعه‌دانشگاهی در نقد معماری معاصر به ساخت مسکن مهر بدون توجه به اقلیم‌های گوناگون ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: مسکن مهر جایی بود که می‌شد زورآزمایی در مورد معماری بومی مناطق متن کامل