مقاومت برخی سازندگان در برابر نوآوری در ساخت و ساز
sherkat-sakhtyab
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
مقاومت برخی سازندگان در برابر نوآوری در ساخت و ساز
متاسفانه بخش بزرگی از سازندگان کشور در برابر هر نوع نوآوری و پیچیدگی مهندسی در ساخت و ساز مقاومت می‌کنند و به همین دلیل صنعت ساختمان در ایران مبدل به صنعتی ساده با سازندگان پراکنده شده است. متن کامل