مقررات ملی ساختمان اصلاح می‌شود
44499
۱۳۹۶/۰۳/۱۳
ابلاغ سومین ویرایش مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان زنجان گفت: ویرایش سوم مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها توسط کمیته تخصصی مبحث یادشده تهیه و از طرف دفتر تدوین مقررات مل متن کامل
mazaherian
۱۳۹۵/۱۰/۰۳
آغاز رایزنی‌ها با استان‌ها برای ایجاد دبیرخانه دائمی مقررات‌ملی ساختمان
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اهداف راه‌اندازی دبیرخانه‌های موضوعی مقررات ملی ساختمان را که قرار است به صورت دائمی در اداره‌های کل راه و شهرسازی استان‌ها دایر شود در ۶ محور تش متن کامل
sahrsabz1
۱۳۹۵/۰۹/۲۹
ساخت ساختمان‌های سبز در هشتگرد با استفاده از تجربه آلمانی‌ها
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بخشی از مولفه‌های ساختمان‌های سبز را نور، معماری مناسب، قوام ساختمان و استفاده از مصالح استاندارد و دارای گواهینامه فنی عنوان کرد و گفت متن کامل
mazaherian
۱۳۹۵/۰۹/۱۹
اولویت اصلی دولت تکمیل مسکن مهر است و سپس مسکن اجتماعی
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی دولت تکمیل مسکن مهر و سپس مسکن اجتماعی است، گفت: در کشور، ۲۳میلیون واحد مسکونی وجود دارد که میزان مصرف انرژی برای ۸۵ درصد این واحد متن کامل