مساحت ملاک تراکم شهرداری تهران جهت صدور پروانه
tehran.shahr.3
۱۳۹۶/۰۵/۱۱
مساحت ملاک تراکم شهرداری تهران جهت صدور پروانه
اصطلاح ملاک تراکم در شهرسازی در واقع به مساحت یک زمین بر می¬ گردد. همانطور که می دانید متولیان شهر تهران، بر اساس طرح تفصیلی جامع تهران، با پهنه بندی مناطق مختلف بر حسب دسترسی و گذرهای موجود، حجم شهرس متن کامل