undermiddle500
مساحت ملاک تراکم شهرداری تهران جهت صدور پروانه
1441781614816_marzie-nazeri-7-th3
۱۳۹۶/۰۵/۱۱
مساحت ملاک تراکم شهرداری تهران جهت صدور پروانه
اصطلاح ملاک تراکم در شهرسازی در واقع به مساحت یک زمین بر می¬ گردد. همانطور که می دانید متولیان شهر تهران، بر اساس طرح تفصیلی جامع تهران، با پهنه بندی مناطق مختلف بر حسب دسترسی و گذرهای موجود، حجم شهرس متن کامل