تا اطلاع ثانوی نظام مهندسی از ارجاع کار منع شد
sherkat-sakhtyab
۱۳۹۸/۰۵/۱۵
تا اطلاع ثانوی نظام مهندسی از ارجاع کار منع شد
بر اساس رای دیوان عدالت اداری، سازمان نظام مهندسی از ارجاع کار منع شد؛ این رای در پاسخ به شکایت کانون انبوه‌سازان صادر شد که معتقدند سازندگان باید خود، مهندس ناظر را انتخاب کنند و اجبار از سوی نظام مه متن کامل