دو اتفاق به نفع مستاجران در بازار اجاره‌‌بها
دو اتفاق به نفع مستاجران در بازار اجاره‌‌بها
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ اخبار مسکن
با حاکم شدن آرامش پاییزی در بازار اجاره‌بها، تعداد فایل‌های «رهن کامل» و نیز فایل‌هایی که با قید «قابل تبدیل» دست مستاجر را برای تبدیل بخشی از ودیعه به اجاره ماهانه یا بالعکس باز می‌گذارد، در بازار م متن کامل