بازار معاملات مسکن در مسیر رشد به سمت فاز رونق
ronagh.maskan
۱۳۹۵/۰۹/۰۵
بازار معاملات مسکن در مسیر رشد به سمت فاز رونق
بازار معاملات مسکن در دومین ماه پاییز تحت تاثیر دو فاکتور، چرخش کرد و مجددا در مسیر رشد به سمت فاز رونق قرار گرفت. آخرین داده‌های سامانه رهگیری معاملات مسکن از وضعیت بازار املاک تهران که مربوط به ماه متن کامل