تخلف در نمای ساختمان‌ها باید خط قرمز باشد
building.nano
۱۳۹۷/۰۸/۱۴
نانوپوشش‌های آب‌گریز و خودتمیزشونده برای نمای ساختمان‌ها
محققان دانشگاه آزاد خمینی‌شهر موفق به تولید پوشش‌های مبتنی بر فناوری نانو شدند که علاوه بر جلوگیری از نفوذ آلودگی به درون نمای ساختمان‌ها، به کمک نور خورشید، آلودگی‌های محیطی را هم از سطح نما محو می‌ک متن کامل