تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های کلان سازمان ملی زمین و مسکن
139509101356174609341914
۱۳۹۵/۰۹/۱۰
تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های کلان سازمان ملی زمین و مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام حمایت جدی از ایجاد مراکز عمومی و واگذاری زمین برای ایجاد سایت گردشگری در شهرهای میانی و تغییرنام سازمان ملی زمین و مسکن به سازمان ملی زمین، برنامه ها و سیاست های کلا متن کامل