شروط نامتعارف شهرداری برای صدور جواز در بافت فرسوده
baftefarsoudeh4
۱۳۹۷/۰۸/۱۷
۴۰ هزار میلیارد ریال برای بازآفرینی شهرهای کشور اختصاص یافت
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید در چارچوب اجرای ‘طرح بازآفرینی شهری’ حمایت از بازسازی و نوسازی محلات فرسوده است و امسال ۴۰ هزار متن کامل