کره جنوبی ۳ نیروگاه بادی در سیستان احداث می کند
13920402092848579737924
۱۳۹۶/۰۶/۱۵
کره جنوبی ۳ نیروگاه بادی در سیستان احداث می کند
سرمایه گذاری مستقیم کره جنوبی برای احداث سه نیروگاه بادی تولید برق در سیستان روز گذشته در جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید. مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرما متن کامل