ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کشور در سال ۹۶ به حدود ۷۰۰ تا ۸۵۰ مگاوات خواهد رسید
82471131-71496479
۱۳۹۶/۰۱/۰۲
ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کشور در سال ۹۶ به حدود ۷۰۰ تا ۸۵۰ مگاوات خواهد رسید
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه ۹۰ درصد تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کشور، آبی و خورشیدی است، افزود: ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کشور در سال ۹۶ به حدود ۷۰۰ تا ۸۵۰ مگاوات خواهد رسید. متن کامل