انتقال التهاب قیمتی از مناطق متوسط به شمال و جنوب شهر
tehran.city.5
۱۳۹۷/۰۷/۰۷
انتقال التهاب قیمتی از مناطق متوسط به شمال و جنوب شهر
آپارتمان‌های لوکس تهران در «رشد ماهانه قیمت»، از واحدهای مناطق متوسط و مصرفی سبقت گرفت. ماه گذشته، نرخ تورم ماهانه ملکی در منطقه یک پایتخت به ۱۲ درصد رسید که ۳ واحد درصد بیشتر از نرخ رشد ماهانه میانگ متن کامل