کف ۵۷ ماهه قیمت اوراق تسهیلات مسکن چگونه رقم خورد؟
vamemaskan3
۱۳۹۷/۰۸/۱۲
کف ۵۷ ماهه قیمت اوراق تسهیلات مسکن چگونه رقم خورد؟
قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن در هفته اول آبان، به پایین‌ترین سطح از زمستان ۹۲ تاکنون رسید. کف ۵۷ ماهه بهای فروش اوراق مسکن، در پی کاهش ماهانه قیمت این نوع امتیاز وام در سال‌جاری به ثبت رسیده که ۵ پار متن کامل