آیا دولت منابع کافی برای اجرای وام رهن به مستاجران را دارد؟
house.sakhtyab.11.
۱۳۹۸/۰۴/۱۹
آیا دولت منابع کافی برای اجرای وام رهن به مستاجران را دارد؟
“وام رهن” وعده‌ای که اخیراً از سوی وزارت اقتصاد برای حمایت از مستاجران مطرح شده است، اما جزئیات آن و اینکه قرار است منابع آن از کجا تأمین شود هنوز اعلام نشده و بانک‌ها نیز در این زمینه اطل متن کامل