در ماه مرداد برای اولین بار قیمت مسکن کاهش یافت
building7
۱۳۹۷/۰۴/۲۱
الگوی احیای وام ساخت
ارتباط ساخت‌و‌سازهای مسکونی تهران با تسهیلات بانکی، تقریبا قطع است و سازنده‌های پایتخت به ۵ دلیل ترجیح می‌دهند از مسیری غیر از دریافت وام، پروژه‌ها را تامین مالی کنند. سهم پروژه‌های ساختمانی استان ته متن کامل