ابلاغ افزایش وام مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان به بانک مسکن
bank-maskan2
۱۳۹۷/۱۲/۲۸
ابلاغ افزایش وام مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان به بانک مسکن
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبه شورای پول اعتبار برای افزایش سقف وام مسکن تا ۱۰۰ میلیون تومان برای سازندگان که قابل انتقال به خریداران است به بانک مسکن ابلاغ شد، تاکید کرد: تیتر برنامه‌های دولت متن کامل