هشدار به خریداران ویلا در استانهای شمالی کشور در سفرهای نوروزی