پروژه‌ های ساختمانی نیمه‌کاره قدیمی باید تخریب شود