پرداخت وام دو میلیون تومانی به کارگران ساختمانی چه شد؟
workers-sakhtyab
۱۳۹۹/۰۱/۲۹
توقف فعالیت بسیاری از مشاغل ساختمانی به دلیل کرونا
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به توقف فعالیت بسیاری از مشاغل ساختمانی به دلیل کرونا، گفت: علیرغم آنکه بسیاری از مشاغل و رسته شغل های بخش ساختمان از شیوع کرونا تاثیر پذی متن کامل
workers_on_yellow.jpg
۱۳۹۸/۰۵/۲۴
در پرداخت غرامت ایام بیماری کارگران ساختمانی سخت‌گیری زیادی می‌شود
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه در پرداخت غرامت ایام بیماری کارگران ساختمانی سخت‌گیری زیادی می‌شود، گفت: متاسفانه این غرامت ناچیز به شرطی به کارگران ساختمانی پرداخت متن کامل
workers-sakhtyab
۱۳۹۸/۰۵/۱۷
به اندازه ۲۶۰ هزار کارگر ساختمانی ظرفیت برای بیمه تامین اجتماعی ایجاد خواهد شد
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از ابلاغ دستورالعملی خبر داد که به موجب ‌آن به اندازه ۲۶۰ هزار کارگر ساختمانی ظرفیت خالی برای بیمه تامین اجتماعی ایجاد خواهد شد. متن کامل
workers_on_yellow.jpg
۱۳۹۷/۱۱/۱۸
ثبت‌نام کارگران ساختمانی برای دریافت کالای حمایتی
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان این که بخشی از کارگران ساختمانی بسته‌های حمایتی دولت را گرفته‌اند، از کارگرانی که هنوز موفق به دریافت سبدکالا نشده‌اند، خواست که از طریق کدهای د متن کامل
workers&house
۱۳۹۷/۰۳/۰۵
حوادث کار کم نشده، بازار مسکن راکد بوده است
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی معتقد است، حوادث ناشی از کار در سالهای اخیر کاهش نیافته بلکه بخش مسکن راکد بوده است و ساخت و سازها در این دوره نسبت به سالهای قبل کمتر شده است. متن کامل
workers-sakhtyab
۱۳۹۷/۰۲/۱۶
لزوم توجه ویژه به ایمنی محیط کار کارگران ساختمانی
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از شهرداری‌ها خواست تا میزان عوارض ساختمان‌ها را صادقانه و به دور از اغماض به سازمان تامین اجتماعی اعلام کنند تا منابع بیمه کارگران ساختمانی دچار م متن کامل