تهیه دستورالعمل کنترل و کاهش مصرف انرژی در ساختمانها
masraf sakhtyab
۱۳۹۵/۱۱/۲۳
تهیه دستورالعمل کنترل و کاهش مصرف انرژی در ساختمانها
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: در حال حاضر، دولت در شرایطی قرار ندارد تا قیمت های سوخت را واقعی کند. هم اکنون، وزارت راه و شهرسازی در حال تهیه دستورالعملی برای کنترل و کاهش مصرف انرژ متن کامل
mazaherian
۱۳۹۵/۰۹/۱۹
اولویت اصلی دولت تکمیل مسکن مهر است و سپس مسکن اجتماعی
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی دولت تکمیل مسکن مهر و سپس مسکن اجتماعی است، گفت: در کشور، ۲۳میلیون واحد مسکونی وجود دارد که میزان مصرف انرژی برای ۸۵ درصد این واحد متن کامل