کاهش ۶۰ درصدی معاملات مسکن چه پیامی به طرف عرضه می‌دهد؟