طرح موضوع افزایش نرخ کمیسیون دفاتر املاک
moshaveran-amlak
۱۳۹۸/۰۵/۲۱
طرح موضوع افزایش نرخ کمیسیون دفاتر املاک
افزایش نرخ کمیسیون دفاتر املاک پس از چهار سال مجددا این روزها مطرح شده است؛ مخالفان می‌گویند که خدمات بنگاه‌ها کمتر از میزان دریافت حق‌الزحمه است و موافقان معتقدند اگر کمیسیون، پایین باشد تخلفات افزای متن کامل