بررسی طرح مالیات بر عوارض سرمایه در حوزه مسکن در کمیسیون عمران
eslami.mohamad.
۱۳۹۷/۰۸/۰۳
افزایش تسهیلات مسکن یکی از مهمترین برنامه های وزیر پیشنهادی
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نظر کمیسیون عمران برای حضور «اسلامی» در وزارت راه و شهرسازی مثبت است و به احتمال قوی روز شنبه آقای اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در مجلس انتخاب می‌شود گفت: و متن کامل