ارزیابی بازار مسکن بعد از بازگشت قیمت به آگهی‌ها
ارزیابی بازار مسکن بعد از بازگشت قیمت به آگهی‌ها
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ اخبار مسکن
روز گذشته(شنبه، ۲۱ اردیبهشت) مجدداً شاهد بازگشت قیمت به آگهی‌های فروش مسکن و خودرو بودیم؛ در این شرایط آگهی‌های قرمز که از آن‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل التهاب‌زا در بازار مسکن یاد می‌شد، باید به‌طور ک متن کامل