برگزاری هشتمین نمایشگاه سازه و فولاد در بهمن ماه
expo-600
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
برگزاری هشتمین نمایشگاه سازه و فولاد در بهمن ماه
دبیر علمی هشتمین کنفرانس سازه و فولاد با اشاره به زمان برگزاری کنفرانس در ۱۰ و ۱۱بهمن گفت: برای این دوره،سخنرانی های علمی و پنل های تخصصی با موضوع مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته ایم و از متخ متن کامل