روز جهانی کوروش بر همه نیک اندیشان همایون باد
kourosh.1
۱۳۹۷/۰۸/۰۷
روز جهانی کوروش بر همه نیک اندیشان همایون باد
۷ آبان، سالروز ورود کوروش کبیر به بابل است. از این رو این روز به نام روز کوروش نامگذاری شده است و هر سال هزاران نفر برای بزرگداشت این بزرگمرد در پاسارگاد گرد هم می آیند تا ادای احترام به ساحت آن بزرگو متن کامل