عصر امضافروشی به پایان می رسد؟
mazaherian.3
۱۳۹۶/۰۵/۰۷
لزوم احداث ساختمان‌های با کیفیت و دارای ضمانت
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی حرکت به سوی حرفه‌ای گری در امر ارائه خدمات مهندسی را هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی در این بخش اعلام کرد و افزود: همانطور که ما به عنوان یک شهروند انتظار داریم تا متن کامل