نقش نظام‌مهندسی در کیفیت ساختمان باید روشنگری شود
sakhteman.mohandesin
۱۳۹۷/۱۲/۰۵
نقش نظام‌مهندسی در کیفیت ساختمان باید روشنگری شود
رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین با اشاره به اینکه نقش مهندسی و نظام‌مهندسی در کیفیت ساختمان باید روشنگری شود، گفت: در حال حاضر حضور مهندسان بعد از نازک‌کاری صورت می‌گیرد آن‌هم در ساختمان‌ه متن کامل
mazaherian.3
۱۳۹۶/۰۵/۰۷
لزوم احداث ساختمان‌های با کیفیت و دارای ضمانت
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی حرکت به سوی حرفه‌ای گری در امر ارائه خدمات مهندسی را هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی در این بخش اعلام کرد و افزود: همانطور که ما به عنوان یک شهروند انتظار داریم تا متن کامل